Nieuws

Animatoren, hoofdanimatoren en speelpleinmedewerkers, Het is nog wel heel erg lang, maar om jullie te bedanken voor...
Zomer 2014!! Tijdens de zomervakantie organiseren de kinderwerkingen leuke activiteiten tijdens de speelpleinwerking...
De BOP-ers (buurtsportwerkers in opleiding) gaan deze zomer alweer op de boer met de Sportmobiel. De sportmobiel...